Thegra Poland Sp. z o.o.

Branża

handel hurtowy

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

314 539 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

311 179 tys. zł

Zysk brutto

1 770 tys. zł

Zysk netto

1 509 tys. zł

Zatrudnienie

15 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.