DHL Global Forwarding Sp. z o.o

499

Branża

transportowa

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

364 125 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

360 738 tys. zł

Zysk brutto

24 811 tys. zł

Zysk netto

19 745 tys. zł

Zatrudnienie

233 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.