Gefco Polska Sp. z o.o.

432

Miejsce w 2011:
441

Branża

logistyczna

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

458 390 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

458 390 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

335 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.