Moto-Profil Sp. z o.o.

401

Miejsce w 2011:
410

Siedziba

Chorzów

Przychody ogółem

522 681 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

505 873 tys. zł

Zysk brutto

18 951 tys. zł

Zysk netto

14 830 tys. zł

Zatrudnienie

469 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.