TFP Sp. z o.o.

458

Miejsce w 2011:
445

Siedziba

Dziećmierowo

Przychody ogółem

426 143 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

423 454 tys. zł

Zysk brutto

29 409 tys. zł

Zysk netto

23 530 tys. zł

Zatrudnienie

578 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.