Przeds. Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o.

284

Miejsce w 2011:
285

Branża

logistyczna

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

788 200 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

776 968 tys. zł

Zysk brutto

3 784 tys. zł

Zysk netto

2 694 tys. zł

Zatrudnienie

377 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.