Aquanet SA

493

Branża

usługi wod-kan

Siedziba

Poznań

Przychody ogółem

390 568 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

366 801 tys. zł

Zysk brutto

15 992 tys. zł

Zysk netto

12 184 tys. zł

Zatrudnienie

895 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.