PPH Standard Sp. z o.o.

350

Miejsce w 2011:
379

Siedziba

Lublin

Przychody ogółem

614 232 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

609 464 tys. zł

Zysk brutto

17 185 tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

180 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.