Grupa Meblowa Szynaka

321

Miejsce w 2011:
453

Siedziba

Lubawa

Przychody ogółem

674 674 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

668 669 tys. zł

Zysk brutto

14 531 tys. zł

Zysk netto

12 940 tys. zł

Zatrudnienie

1 829 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.