GK Pfleiderer Grajewo SA

156

Miejsce w 2011:
155

Siedziba

Grajewo

Przychody ogółem

1 841 950 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 789 943 tys. zł

Zysk brutto

60 588 tys. zł

Zysk netto

56 140 tys. zł

Zatrudnienie

1 579 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.