ZPUE SA

486

Miejsce w 2011:
498

Siedziba

Włoszczowa

Przychody ogółem

398 078 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

382 484 tys. zł

Zysk brutto

26 564 tys. zł

Zysk netto

19 783 tys. zł

Zatrudnienie

1 218 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.