GK Rovese SA

160

Miejsce w 2011:
165

Siedziba

Kielce

Przychody ogółem

1 707 872 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 668 980 tys. zł

Zysk brutto

-51 924 tys. zł

Zysk netto

-62 776 tys. zł

Zatrudnienie

5 844 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.