Mondi Świecie SA

111

Miejsce w 2011:
96

Siedziba

Świecie

Przychody ogółem

2 593 895 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 546 515 tys. zł

Zysk brutto

384 063 tys. zł

Zysk netto

362 604 tys. zł

Zatrudnienie

1 089 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.