Danone Sp. z o.o.

172

Miejsce w 2011:
159

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 627 959 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 529 097 tys. zł

Zysk brutto

111 136 tys. zł

Zysk netto

106 178 tys. zł

Zatrudnienie

1 313 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.