Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

17

Miejsce w 2011:
16

Branża

motoryzacyjna

Siedziba

Poznań

Przychody ogółem

9 379 552 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

9 141 283 tys. zł

Zysk brutto

369 133 tys. zł

Zysk netto

310 010 tys. zł

Zatrudnienie

6 899 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.