Firma Oponiarska Dębica SA

137

Miejsce w 2011:
125

Siedziba

Dębica

Przychody ogółem

2 030 751 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 016 454 tys. zł

Zysk brutto

118 457 tys. zł

Zysk netto

94 731 tys. zł

Zatrudnienie

2 938 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.