Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.

53

Miejsce w 2011:
67

Siedziba

Łódź

Przychody ogółem

4 229 225 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 213 309 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

9 811 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.