Grupa Mlekovita

91

Miejsce w 2011:
91

Siedziba

Wysokie Mazowieckie

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 028 146 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

39 272 tys. zł

Zatrudnienie

2 582 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.