Warbud SA

198

Miejsce w 2011:
190

Branża

budowlana

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 385 217 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 298 356 tys. zł

Zysk brutto

51 640 tys. zł

Zysk netto

39 107 tys. zł

Zatrudnienie

1 019 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.