GK NFI Empik Media&Fashion SA

84

Miejsce w 2011:
80

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

3 286 263 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 243 720 tys. zł

Zysk brutto

38 709 tys. zł

Zysk netto

92 063 tys. zł

Zatrudnienie

6 871 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , wynik netto dotyczy działalności kontynuowanej

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.