GK Stalprodukt SA

152

Miejsce w 2011:
137

Siedziba

Bochnia

Przychody ogółem

1 826 499 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 808 703 tys. zł

Zysk brutto

77 145 tys. zł

Zysk netto

59 834 tys. zł

Zatrudnienie

2 668 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.