Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA

162

Miejsce w 2011:
175

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 717 419 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 630 980 tys. zł

Zysk brutto

379 402 tys. zł

Zysk netto

306 072 tys. zł

Zatrudnienie

2 299 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.