Flextronics International Poland Sp. z o.o.

92

Siedziba

Tczew

Przychody ogółem

3 020 449 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 007 902 tys. zł

Zysk brutto

64 104 tys. zł

Zysk netto

64 104 tys. zł

Zatrudnienie

2 881 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.