Balex Metal Sp. z o.o.

391

Miejsce w 2011:
407

Siedziba

Bolszewo

Przychody ogółem

545 834 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

531 278 tys. zł

Zysk brutto

44 168 tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

388 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.