GK Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA

101

Branża

energetyka

Siedziba

Konin

Przychody ogółem

2 819 090 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 723 394 tys. zł

Zysk brutto

464 746 tys. zł

Zysk netto

375 437 tys. zł

Zatrudnienie

8 309 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.