SKF Polska SA

357

Miejsce w 2011:
328

Siedziba

Poznań

Przychody ogółem

591 538 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

586 741 tys. zł

Zysk brutto

41 686 tys. zł

Zysk netto

35 237 tys. zł

Zatrudnienie

749 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.