Iveco Poland Sp. z o.o.

417

Miejsce w 2011:
418

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

486 204 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

480 935 tys. zł

Zysk brutto

7 034 tys. zł

Zysk netto

5 066 tys. zł

Zatrudnienie

31 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.