Stalprofil SA

419

Miejsce w 2011:
377

Siedziba

Dąbrowa Górnicza

Przychody ogółem

485 353 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

476 806 tys. zł

Zysk brutto

16 374 tys. zł

Zysk netto

13 813 tys. zł

Zatrudnienie

145 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.