GK Dom Development SA

269

Miejsce w 2011:
348

Branża

developerska

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

862 312 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

851 591 tys. zł

Zysk brutto

113 488 tys. zł

Zysk netto

91 208 tys. zł

Zatrudnienie

166 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.