Grupa PGD Sp. z o.o.

275

Miejsce w 2011:
249

Siedziba

Sp. k.

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

832 177 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

686 osób

dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.