Avon Operations Polska Sp. z o.o.

112

Miejsce w 2011:
127

Branża

kosmetyczna

Siedziba

Garwolin

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 507 684 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

2 126 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.