GK Cyfrowy Polsat SA

99

Miejsce w 2011:
120

Branża

media

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

2 797 669 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 778 215 tys. zł

Zysk brutto

695 647 tys. zł

Zysk netto

598 298 tys. zł

Zatrudnienie

1 454 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.