GK Rafineria Trzebinia SA

176

Miejsce w 2011:
186

Branża

paliwowa

Siedziba

Trzebinia

Przychody ogółem

1 515 876 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 497 200 tys. zł

Zysk brutto

34 730 tys. zł

Zysk netto

27 302 tys. zł

Zatrudnienie

546 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.