ALSTOM Power Sp. z o.o.

130

Miejsce w 2011:
148

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

2 399 915 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 157 632 tys. zł

Zysk brutto

-43 983 tys. zł

Zysk netto

-41 437 tys. zł

Zatrudnienie

2 192 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.