GK Gant Development SA

471

Branża

developerska

Siedziba

Legnica

Przychody ogółem

422 385 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

403 379 tys. zł

Zysk brutto

-447 355 tys. zł

Zysk netto

-450 152 tys. zł

Zatrudnienie

201 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.