Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

281

Miejsce w 2011:
271

Branża

transportowa

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 886 493 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

794 993 tys. zł

Zysk brutto

-54 083 tys. zł

Zysk netto

-54 083 tys. zł

Zatrudnienie

11 778 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.