Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA

104

Miejsce w 2011:
124

Siedziba

Kruszwica

Przychody ogółem

2 710 250 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 694 361 tys. zł

Zysk brutto

6 950 tys. zł

Zysk netto

4 848 tys. zł

Zatrudnienie

1 000 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.