PKP Energetyka SA

85

Miejsce w 2011:
88

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

3 283 074 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 236 966 tys. zł

Zysk brutto

83 357 tys. zł

Zysk netto

65 615 tys. zł

Zatrudnienie

7 381 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.