GK Action SA

69

Miejsce w 2011:
100

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

3 515 189 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 515 189 tys. zł

Zysk brutto

226 806 tys. zł

Zysk netto

48 319 tys. zł

Zatrudnienie

639 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.