Faurecia w Polsce

66

Miejsce w 2011:
65

Siedziba

Grójec

Przychody ogółem

3 657 461 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 613 467 tys. zł

Zysk brutto

215 049 tys. zł

Zysk netto

204 426 tys. zł

Zatrudnienie

5 410 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zestawienie sumaryczne dla spółek wchodzących w skład grupy

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.