Unilever Polska

89

Miejsce w 2011:
71

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

3 239 865 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 167 653 tys. zł

Zysk brutto

74 625 tys. zł

Zysk netto

59 282 tys. zł

Zatrudnienie

3 459 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.