BASF w Polsce

102

Miejsce w 2011:
94

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 716 065 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

285 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , wg średniorocznego kursu euro - 4,185

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.