GK Enea SA

15

Miejsce w 2011:
17

Branża

energetyka

Siedziba

Poznań

Przychody ogółem

10 355 865 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

10 096 032 tys. zł

Zysk brutto

908 167 tys. zł

Zysk netto

711 609 tys. zł

Zatrudnienie

10 110 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.