Renault Polska Sp. z o.o.

145

Miejsce w 2011:
142

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 892 196 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 874 942 tys. zł

Zysk brutto

7 763 tys. zł

Zysk netto

6 025 tys. zł

Zatrudnienie

144 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.