Indesit Company Polska Sp. z o.o.

81

Miejsce w 2011:
92

Branża

AGD

Siedziba

Łódź

Przychody ogółem

3 359 555 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 302 244 tys. zł

Zysk brutto

-754 tys. zł

Zysk netto

447 tys. zł

Zatrudnienie

3 104 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.