BP Europa SE Oddział w Polsce

12

Miejsce w 2011:
12

Branża

paliwowa

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

13 506 054 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

13 458 535 tys. zł

Zysk brutto

46 946 tys. zł

Zysk netto

4 126 tys. zł

Zatrudnienie

429 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.