ThyssenKrupp Energostal SA

121

Miejsce w 2011:
110

Siedziba

Toruń

Przychody ogółem

2 360 335 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 346 225 tys. zł

Zysk brutto

35 886 tys. zł

Zysk netto

29 499 tys. zł

Zatrudnienie

779 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.