Toyota Motor Industries Poland Sp. z o.o.

194

Miejsce w 2011:
191

Siedziba

Jelcz-Laskowice

Przychody ogółem

1 392 433 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 316 195 tys. zł

Zysk brutto

-4 758 tys. zł

Zysk netto

-11 739 tys. zł

Zatrudnienie

778 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.