GK AB SA

40

Miejsce w 2011:
59

Siedziba

Wrocław

Przychody ogółem

4 829 978 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 821 476 tys. zł

Zysk brutto

53 692 tys. zł

Zysk netto

42 091 tys. zł

Zatrudnienie

735 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.