SM Mlekpol

87

Miejsce w 2011:
89

Siedziba

Grajewo

Przychody ogółem

3 251 992 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 209 584 tys. zł

Zysk brutto

22 076 tys. zł

Zysk netto

16 987 tys. zł

Zatrudnienie

2 222 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.